Logo_Babor_2

15 СЕПТЕМВРИ

Уважаеми ученици и родители, откриването на учебната година започва в 9:30ч. на 15.09 (петък). Очакваме всички ученици в двора на училището в официалната униформа на […]

Logo_Babor_2

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА КЛАСОВЕТЕ ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.09. ОТ 18:00 ЧАСА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА […]

Logo_Babor_2

АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА АДЕКВАТНИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Приложение 1 – Карта на услугите […]