АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА АДЕКВАТНИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги