Бюджет за 2016 г.

Бюджет към 30.06.2016г.

макет

приходи

отчет структурни фондове

отчет извън бюджетни сметки

натурални показатели

 

Бюджет към 31.03.2016г.