ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ОЕСР ОТ 23.11.20Г.

Заповед измемение и допълнение във връзка с ОЕСР за ПЕ