ВАЖНО! ОРЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 25.10.2021Г.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЯ ОТ РУО – ВАРНА