ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – ПРИСЪСТВЕНИ ЗА ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВИ КЛАС – НА 08.09.2020Г. ОТ 17:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

ПЕТИ КЛАС – НА 09.09.2020Г. ОТ 17:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КЛАСОВЕ ЩЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ДИСТАНЦИОННО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ИЛИ ПРИСЪСТВЕНО ПО ПРЕЦЕНКА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПЪРВИ КЛАС:

ПЪРВИ А КЛАС  – ХРИСТИНА МОЛЛОВА-ЙОВЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ ЦДО  –  СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА

ПЪРВИ Б КЛАС– ИЛИЯНА ЙОЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ ЦДО – ИСКРА ВАСИЛЕВА

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПЕТИ КЛАСОВЕ:

ПЕТИ А – ВЕСЕЛА МРЪВКОВА

ПЕТИ Б – ПЕТЯ ГУРГУРОВА

ПЕТИ В – РЕНЕТА ВАСИЛЕВА

ПЕТИ Г – МЕНФИЕ БИЛЯЛ

ПРИЛОЖЕНО ПУБЛИКУВАМЕ СПИСЪЦИ НА КЛАСОВЕТЕ:

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 20-21 ГОДИНА

СПИСЪЦИ ПЕТИ КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО