ВАКАНЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че на 12.03. и 13.03.2020 г. включително са неучебни дни на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България и докладна записка № РД20005237ВН/11.03.2020г. от директора на дирекция „Образование и младежки дейности“.

Заповед на кмета: RUO-012