Втори кръг от националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието. Български език и литература“

На 20.02.2024 г. се проведе вторият кръг от националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието. Български език и литература“.  В него участваха 25 ученици от 5., 6. и 7. клас, като задачата им бе да напишат преразказ на непознат текст. 

Резултатите от II кръг са публикувани на на сайта на сдружението. Нашите участници са се представили достойно, за което заслужават поздравления. Проверка на резултата може да се извърши тук: https://www.edu.10knigi.org/index.php/rezultati

Учениците, които са постигнали резултат от двата кръга над 90 т. имат право на безплатно явяване на финалния кръг.