Вътрешни правила за защита и работа с лични данни на ОУ „Васил Априлов“

Вътрешни правила за защита на личните данни-1-10

Вътрешни правила за защита на личните данни-11-20

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Дарина Узунова

ouaprilov1909@abv.bg