ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 7 КЛАС

Заповед преминаване ЕОР на ПЕ