Дейностите по проект „Твоят час“

Дейностите по проект  „Твоя час“ в основно училище „Васил Априлов“  са общо четиринадесет, като три от групите са с дейности за преодоляване на обучителни затруднения, а останалите са по интереси. Учениците работят с желание и изявите им са гордост за ръководителите им. Във фоайето на училището бе организирана изложба на творбите на децата, която бе посетена от родители и учители, представители на обществения съвет, директора и заместниците му. Много от учениците показват истински талант в това, което правят в заниманията и заявяват желание, и през новата учебна година да продължат.