Дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ , модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Изпълнени дейности от календара на училището по национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ , модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ през учебната 2023-2024 година