Дневен режим до края на седмицата

Обявеният дневен режим ще бъде в сила до края на учебната седмица или до последващо решение на Ръководството: 

за I-ва смяна – начало 7:30ч. с редовни учебни часове

за II-ра смяна – начало 12:00ч. с редовни учебни часове (като 6-ти час свършва в 17:00ч., с оглед на това придвижването на ученици и учители да бъде в светлата част на деня).