ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитие на училището 2021-2024_compressed-1-15

Стратегия за развитие на училището 2021-2024_compressed-16-33

Годишен план на училището

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Стратегия за превенция на агресивното поведение

Етичен кодекс

Вътрешни правила за приемане, регистриране и разглеждане на жалби и сигнали

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институци-1-15_compressed

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институци-15-25

Мерки за повишаване качеството на образовнието на ОУ Васил Априлов

Правила превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние – ОУ Васил Априлов

Правила за работа на училището в условията на Covid-19_compressed

Програма за превенция срещу отпадане на учениците от ОУ Васил Априлов

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

Правилник за пропускателни режим в ОУ Васил Априлов