ДОКУМЕНТИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Стратегия за превенция на агресивното поведение

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Вътрешни правила за приемане на жалби

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Мерки за повишаване качеството на образованието

Обществен съвет

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за превенция на ранното напускане на училище