ДОКУМЕНТИ

Обществен съвет

Етичен кодекс на училищната общност

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизъм 2017-2018

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа 2017-2018

Инструктаж за взаимодействие с лични лекари в случай на инцидент 2017-2018

План УКС 2017-2018