ДОКУМЕНТИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Стратегия за превенция на агресивното поведение

Етичен кодекс

Вътрешни правила за приемане на жалби

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институци-1-15_compressed

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институци-15-25

Мерки за повишаване качеството на образовнието на ОУ Васил Априлов

Правила за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Правила за работа на училището в условията на Covid-19_compressed

Програма за превенция срещу отпадане на учениците от ОУ Васил Априлов

Правилник за пропускателни режим в ОУ Васил Априлов