ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитие на училището 2021-2024_compressed-1-15

Стратегия за развитие на училището 2021-2024_compressed-16-33

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Стратегия за превенция на агресивното поведение

Вътрешни правила за приемане, регистриране и разглеждане на жалби и сигнали

Вътрешни правила за достъп до обществена информация