ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО В МОЯТА СТРАНА

Във връзка с утвърдените документи от Европейската комисия за проект  Европейски ден на морето в моята страна“ (EMD in My Country). учениците от ОУ „Васил Априлов“ организираха изложба във фоайето на училището.