ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ В РОТАЦИОНЕН РЕЖИМ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ 02.12.2021Г.