Заповед за свикване на Обществен съвет към ОУ „Васил Априлов“ – Варна

Logo_Babor_2

Заповед за свикване на Обществен съвет към ОУ „Васил Априлов“ – Варна