ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ“ВАСИЛ АПРИЛОВ“ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО

Logo_Babor_2

ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО