ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

Уважаеми учители, ученици и родители,

във връзка с издадените от МЗ заповеди и удължаването на епидемиологичната обстановка директора на училището издаде следната заповед за провеждане на учебния процес в ОУ „Васил Априлов“.

Заповед за обучението на учиниците след 04.02

от Ръководството