ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО от 15.03. ДО 26.03

Във връзка с решение от заседание на областния кризисен щаб за предприемане на мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна и разяснения от РУО – Варна е издадена следната заповед от директора на училището за организация на учебния процес :