Заповед относно предпазните средства за учителите и учениците

Във връзка със заповед на МОН № РД09-3310/18.11.2020г. е издадена заповед на Директора на ОУ „Васил Априлов“ – Варна за предпазните средства в училището както следва:

Заповед предпазни средства за учениците