Избран нов състав на обществения съвет към ОУ „Васил Априлов“ – Варна

Logo_Babor_2

Заповед поименен състав общ. съвет

протокол от учредително събрание на Общ. съвет