„ИЗКУСТВОТО И НАУКАТА ЗА КОСМОСА“

„ИЗКУСТВОТО И НАУКАТА ЗА КОСМОСА“

КЛАСИРАНЕ ЗА СЪЧИНЕНИЯ

4 – 7 клас

1 място:

Никол Първанова – „Любопитството на едно дете“, 7 клас, ОУ „В. Априлов“

2 място:

Станимира Ялъмова – „Защо астрономията е необходима на обществото?“, 7 клас, ОУ „В. Априлов

  

 „ИЗКУСТВОТО И НАУКАТА ЗА КОСМОСА“

КЛАСИРАНЕ ЗА  СТИХОТВОРЕНИЯ

4 – 7 клас

2 място:

Павела Иванова – „Когато порасна“, 6 клас, ОУ „В. Априлов“

3 място:

Йоанна Петрова – „Стихче за Луната“, 6 клас, ОУ „В. Априлов“

 

„ИЗКУСТВОТО И НАУКАТА ЗА КОСМОСА“

 КЛАСИРАНЕ ЗА  РИСУНКИ

3 място:

Теа Стефанова – „Затъмнение“, 6 клас, ОУ „В. Априлов“

Поощрения:

Данаил Михайлов – „Космически кораби“, 5 клас, ОУ „В. Априлов“

Кристина Нейчева – „Планети от Слънчевата система“, 7 клас, ОУ “В. Априлов“

6

5

4

3

2

1