Иновации в действие

През месец ноември – 11, 12 и 13.11.2019г.  ОУ „Васил Априлов“ имаше възможност, участвайки в програма „Иновации в действие“ да посети ОУ „Любен Каравелов“ град Русе. Група ученици и учители от нашето училище участваха в обмяна на опит, като заедно с едно училище от град Бургас присъстваха на демонстрации на нови иновативни практики в образователния процес на ОУ „Любен Каравелов“.

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище-партньор от цялата страна.

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

Интерактивен урок

 

IMG_6595