Конкурс за най-чиста и поддържана стая

Учениците от II б клас получиха дългоочакваната си грамота за първо място в конкурса за най- чиста и поддържана стая, организиран от Екокомитета в училището.

На второ и трето място се класират учениците от IVб и Iб клас.

Директорът на училището, г-жа Жекова изненада печелившите с общи награди за класовете и класните стаи.

Екокомитетът благодари на всички деца и ученици, които полагат много усилия за поддържането на реда и чистотата в класните стаи през първия учебен срок, и им пожелава още по- голям ентусиазъм до края на учебната година!