КОНКУРС ЗА ПОЧАСОВО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ СГРАДНИЯ ФОНД НА ОУ „В.АПРИЛОВ“

Logo_Babor_2

Обява

Условия за участие

необходими документи

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

график

Заповед