Механизъм за борба с наркотиците

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Наркотичните вещества (наркотиците) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън.

В българския политически и юридически контекст, терминът наркотик обхваща широк кръг от най-различни субстанции, които са или напълно инкриминализирани или строго регулирани. Такива са редица растителни вещества и техни производни като тютюн, алкохол, канабис, кокаин, опиум и негови деривати, между които пантопон, морфин, хероин, кодеин, а също и други препарати, употребявани в медицината, като сънотворните средства.

Повече информация за различните видове вещества може да откриете на адрес: https://www.drugsinfo-bg.org/azbuka-na-narkoticite/obshto-za-narkotitsite/

ДЕТЕТО ПОСЯГА КЪМ НАРКОТИЦИ – КАК ДА ОТКРИЕМ НАЙ-РАННИТЕ ПРИЗНАЦИ?

 1. Физиологични признаци
 2. Тялото дава сигнали и издава употребата на наркотици.
 3. Очите. Употребата на всяка дрога се изписва в очите. Издават я: зачервяването на склерата, нездравият блясък, липсата на светлочувствителност на зениците (те постоянно са разширени или свити).
 4. Нарушен режим на сън. Подрастващият може да не спи с денонощия. В други случаи е извънредно сънлив и вял.
 5. Сривове в работата на организма. Могат да настъпят следните промени – рязка променя в теглото, бледност и сухота на кожата, неприятен мирис от тялото или от устата.
 6. Нарушение на апетита. Резките промени във вкусовите предпочитанията, отказ от храна или прекомерен апетит, силна жажда. Всичко това може да е тревожен сигнал за родителите.
 7. Има и други признаци, на които следва да се обърне внимание. Сред тях са прекомерна активност, отбягване на разговори на темата за наркотиците, забавени реакции, вялост на речта.
 • Психологични признаци
 • Затвореност. Често подрастващите, които употребяват наркотици, от страх да не бъдат разобличени, се затварят в себе си и стават необщителни. Те не искат да отговарят дори на обичайни на въпроси: „Как мина деня ти?“ и ,,С какво се занимава днес?“, „С кога се разхожда?„ и т.н.
 • Промени в настроението. Резки преходи от безразличие към активност, от веселие към униние.
 • Агресивност. Като правило, тези, които употребяват наркотици, проявяват агресия, не само към околните, но и спрямо предмети и събития. Тийнейджърът може да излезе от кожата си, когато чуе как кучето лае от прозореца или да побеснее, че чашата не е сложена правилно на обичайното ѝ място.
 • Загуба на интерес към живота. Отказ от любимо хоби, пълна безучастност, загуба на интерес към заниманията в училище, в университета и приятелите – също издават употреба на наркотици.
 • Грубост към членовете на семейството. Тъй като подрастващият съзнава, че семейството не приема и не одобрява, това че употребата наркотици, той започва да се отнася грубо с тях.
 • Макар и не съвсем типични са и следните прояви:
  • нерешителност;
  • дълъг престой на улицата;
  • рязка промяна на намеренията, когато е планирано нещо спешно;
  • използване на специфичен сленг;
  • опити да скрие телефонния си чат;
  • смяна на приятелите – нови и непознати приятели.

Или пък, ако откриете в дома си подозрителни предмети за пушене като: алуминиево фолио, празни опаковки от лекарства, запалки, цигари.

https://forms.gle/sYPNt4tKrcTvUZsE9 – Форма за подаване на анонимен сигнал за употреба или разпространение на наркотици