МОДУЛИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Предвид променения дневен режим (начало на учебните часове на II-ра смяна от 12:00ч.) в следствие на ниските температури и затруднената пътна обстановка, се отменят всички модули, факултативни и нулеви часове до последващо решение на Ръководството на училището.

От Ръководството