Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Учениците от вторите класове се включиха в инициативите във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.Те показаха уменията си по четене, като всеки донесе любимата си книга и прочете пред съучениците си откъс от нея.

20171129_094955 20171129_100210

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

1 2