НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 2024-2025 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че за предстоящата учебна 2024/2025 година ОУ „Васил Априлов“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт на Министерство на образованието и науката. В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи от съответните специалисти:

  • ФУТБОЛ, МОМЧЕТА, 5-7 КЛАС;
  • ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАБАВНА И ЕСТРАДНА ПЕСЕН, 1-4 КЛАС;
  • ТЕАТРАЛНА ГРУПА, 5 – 7 КЛАС.

В тази връзка училището ще привлече за ръководители съответните специалисти – треньор по футбол, музикален и театрален ръководител.

ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО