НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че за предстоящата учебна 2022/2023 година ОУ „Васил
Априлов“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт на Министерство на образованието и науката. В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи от съответните специалисти: футбол, момчета 5-7 клас;

вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен, 1-4 клас;

вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен, 5-7 клас.

От училищното ръководство