Обучение в електронна среда от разстояние

Logo_Babor_2

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини:

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  • В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

преминаване в ОЕСР

Декларация ОЕСР