ОБУЧЕНИЕ

ОУ „Васил Априлов” през 2019г.  чества своя 110-годишен юбилей с голям празничен концерт.
   Сградата е разположена в централната градска част между улиците „Братя Миладинови”, „Македония”, „Оборище” и „Хаджи Димитър”.
В училището се обучават ученици от предучилищна възраст до 7 клас.
В начален етап е организирано обучение по английски език, по информационни технологии, занимания по хореография в собствена хореографска зала. Предлагаме целодневно обучение на учениците от първи и втори клас с осигурен обяд.
ОУ „Васил Априлов” е носител на Зелен флаг за еко образование от 2001г.
Педагогическият колектив организира разнообразни дейности за работа с децата през свободното им време: вокална група, школи по изобразително изкуство,по чужди езици и различни видове спорт.
Традиции за нас са:
·               Ежегоден концерт на училището
·               Празник на буквите
·               Вечер на математиката
·               Детски тържества
·               Дни на спорта
Учениците на ОУ „Васил Априлов” участват в общински и национални конкурси, фестивали и състезания, на които печелят призови места.
Учителският колектив е висококвалифициран.
Материално-техническата база е напълно обновена и отговаря на съвременните изисквания за обучение. Училището разполага с два компютърни кабинета, с физкултурен салон, оборудван с нови спортни съоръжения.
Педагогическият колектив и учениците работят активно по европейски, общински и национални проекти.
Училището предлага:
·               Медицинско обслужване – училищен лекар и медицинска сестра
·               Собствено топлозахранване през целия зимен период
·               Добър охранителен режим
·               „Електронен дневник” – който включва и електронна система за информация и връзка с всички родители
ОУ „Васил Априлов” е място за личностно развитие на учениците, за изява на техните способности и дарования.
Традиционни събития за ОУ“В. Априлов“ са:1 Тържествено откриване на новата учебна година- септември
2 Празник на буквите-за І клас
3 Есенен и пролетен спортен празник
4 Посрещане на Дядо Коледа- в І клас
5 Благовещение- празник на мама в І клас
6 Есенно и пролетно почистване на училището
7 Тържествен концерт“С обич в сърцето“, посветен на празника на училището
8 Открити уроци пред родители и колеги
9 Тържествено закриване на учебната година за І-ІV клас
10 Тържествено закриване на учебната година за V-VІІ клас
11 Участие в училищни и общински конкурси, олимпиади и състезания