ОБУЧЕНИЕ

Заповед за утвърждаване на график за общински кръг на олимпиади

Електронно четичи учебници

Готови ли сме за учебната година__compressed

Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет

Индивидуални учебни планове 20-21

Училищен учебен план 20-21_compressed-1-15-1-10

Училищен учебен план 20-21_compressed-1-15-11-15

Училищен учебен план 20-21_compressed-16-31-11-16

Училищен учебен план 20-21_compressed-32-42

Училищен учебен план 20-21_compressed-43-53

Училищен учебен план 20-21_compressed-54-64

Училищен учебен план 20-21_compressed-65-72