Обществена поръчка за доставка на мултимедийни проектори и таблети

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за доставка на мултимедийни проектори и таблети:

Документи