ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРЕДОРЕДЕН ПОД

Logo_Babor_2

Решение

Окончателен доклад

Протокол

Доклад искане на писмена обосновка участник

Доклад замяна член на комисия

Заповед

Документация

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ

Ел. инсталации

Разрешение за строеж