ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРЕДОРЕДЕН ПОД

Logo_Babor_2

Заповед

Документация

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ

Ел. инсталации

Разрешение за строеж