ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРЕДОРЕДЕН ПОД

Информация приключен договор за ОП

Договор

Решение

Окончателен доклад

Протокол

Доклад искане на писмена обосновка участник

Доклад замяна член на комисия

обява

Обява АОП

Заповед

Документация

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ

Ел. инсталации

Разрешение за строеж