ОУ „Васил Априлов“ и слънчевото затъмнение

С голямо вълнение учениците от 1 до 7 клас наблюдаваха частичното слънчево затъмнение. По- малките оприличиха Слънцето на „отхапана“ ябълка, а по- големите дори представиха чрез свои проекти явлението. 

Родителите също се включиха с интерес в двучасовото наблюдение.

Очакваното следващо частично  слънчево затъмнение , което ще се наблюдава от Варна, предстои след 4 години.