Посещение в лаборатория по медицинска апаратура

Група седмокласници от училището посетиха „Лаборатория по медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“ към МУ гр. Варна. 

Благодарим за поканата на родителите на Константина Близнакова от 7 а клас, благодарение на които учениците разгледаха класически рентгенограф, дентален кугел и мамограф. Наблюдаваха как работят 3D принтерите- стереолитографски принтер и с термопластичен филамент. Успяха да се докоснат до антропоморфни модели, използвани за научни изследвания. Това обогати знанията им по физика и астрономия и допринесе за понататъшното им професионално ориентиране.