Посещение в ПСОВ „Златни пясъци“

На 18.04. учениците от 5а клас посетиха ПСАВ „Златни пясъци“. Съоръжанието е едно от най-модерните в региона. Учениците преминаха през всички етапи от пречистването на водата – до нейното отвеждане навътре в Черно море. Екипът в пречистветелната станция задоволи любопитството на учениците, които с интерес я разгледаха.