Прием 5 клас

ПРИЕМ 5 КЛАС

ФОРМИРАТ СЕ ТРИ ПАРАЛЕЛКИ С ПО 24 УЧЕНИКА.

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ:

БЕЛ – 2 ЧАСА ЗИП

МАТЕМАТИКА – 2,5 ЧАСА ЗИП

ПРИЛОЖНИ И-ВА – 2 ЧАСА ФУЧ – СБОРНА ГРУПА

ХОРЕОГРАФИЯ – 2 ЧАСА ФУЧ – СБОРНА ГРУПА

ИНФОРМАЦИОННИ Т-ГИИ – 2 ЧАСА ФУЧ – СБОРНА ГРУПА