Проекти по английски език в начален етап

Учениците от трети и четвърти клас представиха електронна изложба с проекти по английски език под ръководството на госпожа Диана Ангелова:

https://read.bookcreator.com/QWiQJem9zSMDxZKZMdWFSkTHYFd2/Rj-sfJFJSqiJ97n06Ae5Eg