Процедура по събиране на оферти

Предмет: Изграждане на игрище по баскетбол и лекоатлетическа писта в двора на ОУ „Васил Априлов“

Чертежите са налични в платформата на ЦАИС ЕОП.