ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВАТА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЪРВА  РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА

ЗА  УЧЕБНАТА  2023/2024 г.

Клас Стая № Класен ръководител Дата / час
1 а 11 Елена Кузманова 05.09.23 г. – 17.00 ч.
1 б 15 Дарина Димитрова 05.09.23 г. – 17.00 ч.
2 а 14 Светлана Енчева 05.09.23 г. – 17.00 ч.
2 б 16 Даниела Кондова 05.09.23 г. – 17.00 ч.
3 а 13 Миглена Атанасова 05.09.23 г. – 17.30 ч.
3 б 12 Йорданка Антонова 05.09.23 г. – 17.30 ч.
4 а 23 Христина Моллова 05.09.23 г. – 17.00 ч.
4 б 26 Росица Стамболова 05.09.23 г. – 17.00 ч.
5 а 31 Ивайло Иванов 11.09.23 г. – 17.00 ч.
5 б 32 Весела Мръвкова 11.09.23 г. – 17.00 ч.
6 а 21 Гинка Илиева 11.09.23 г. – 17.00 ч.
6 б 24 Анастасия Миткова 11.09.23 г. – 17.00 ч.
6 в 25 Нуртен Селимова 11.09.23 г. – 17.00 ч.
7 а 10 Виолета Янева 11.09.23 г. – 17.00 ч.
7 б 28 Димитричка Кирова 11.09.23 г. – 17.00 ч.
7 в 22 Нела Калова 11.09.23 г. – 17.00 ч.