РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7-МИ КЛАСОВЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИТЕ КЛАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2022 ОТ 18,00 ЧАСА.