Родителски срещи

Уважаеми родители,

Във връзка с началото на новата учебна година е създадена организация за провеждане на родителски срещи присъствено в училището както следва:

Първи клас на 09.09.2021г. от 18,00 часа:

1а клас – класна стая 13 първи етаж

1б клас – класна стая 12 първи етаж

Пети клас на 10.09.2021г. от 18,00 часа:

5а клас – класна стая 26 втори етаж

5б клас– класна стая 28 втори етаж

5в клас – класна  стая 22 втори етаж

За останалите класове родителските срещи ще се проведат по график на дати, за които ще получите информация от класните си ръководители.

От ръководството