Спортен празник „Бързи и сръчни“ – IVклас

Поздравления за отбора  на ОУ „Васил Априлов”! Достойно представиха училището в Спортен празник ”Бързи и сръчни”, който се проведе в Многофункционална спортна зала  на „Първа ЕГ”!

Павел –IVв клас, Евгени –IVв клас
Сияна –IVв клас, Елица –IVв клас
Ния –IVа клас, Симеон–IVа клас

Георги –IVа клас, Симеон–IVб клас

Кристиана–IVб клас, Анелия–IVб клас
IMG_4690 IMG_4676  IMG_4693 IMG_4678 IMG_4677 IMG_4694