СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЦДО ПРЕЗ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ ПРОДАЖБА НА КУПОНИ