СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

  1. МЕЖДУСРОЧНАТА ЗИМНА ВАКАНЦИЯ Е ОТ 04.02 ДО 08.02 ВКЛ.
  2. УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕЖИМ:

I СМЯНА – I КЛАС И ГРУПИ ПИГ II И III КЛАС – НАЧАЛО НА ЧАСОВЕТЕ В 08:20 ЧАСА. УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС И ГРУПИ ПИГ  II И III КЛАС ТРЯБВА ДА БЪДАТ В УЧИЛИЩЕ ДО 08:10 ЧАСА.

  1. V, VI, VII КЛАС ЗАПОЧВАТ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ 07:30 ЧАСА
  2. II СМЯНА ЩЕ УЧАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ II, III и IV КЛАС С НАЧАЛО НА ЧАСОВЕТЕ 13:30 ЧАСА.

От Ръководството