СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

С писмо 9105-279/12.09.2014г. Министърът на образованието и науката разрешава по изключение да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2013/2014г. Разрешението се отнася за ученици, които са получили слаби оценки на поправителните изпити на не повече от два учебни предмета, от задължителната или задължително избираемата подготовка.