СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители,

във връзка с писмо от МОН и възможност да се проведат бързи антигенни тестове сред децата и учениците, моля обърнете се към класните ръководители при желание децата да бъдат тествани.

От Ръководството