СЪОБЩЕНИЕ ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

Във връзка с обедното хранене – купони за следващата седмица от 20 до 24.01.20г. ще се продават в петък 17.01 и понеделник 20.01. от 07:30 до 08:30 часа.